23.03.2017

Варто знати, що в англійській мові слово «translation» стосується лише письмового перекладу, натомість усний переклад виступає під словом «interpretation», а усний перекладач – це «interpreter». У зв'язку з цим, з вищенаведеної статті ми дізнаємося лише про історію письмового перекладу, а сьогодні займемося усним, тобто «interpretation».

Як можна догадатися, усний переклад є старшим за переклад письмовий (зрештою, письмо появилося пізніше), однак важко точно вказати дату, коли «винайшли» цей вид комунікації. Перший слід, що доводить існування усного перекладу, походить зі Стародавнього Єгипту, коли 3000 р. до н.е. появився ієрогліф, що позначав «усного перекладача».

Далі докази існування усного перекладу ще раз появляється у Стародавній Греції і Римі. Дуже цікавим є той факт, що стародавні римляни і греки вважали вивчення мов, якими послуговувалися мешканці підкорених територій, недопустимим і принизливим. Звідси походить популярність потреби усних перекладачів, які мусили вивчити іноземну мову і перекладали на користь аристократів. Така роль зазвичай припадала на невільників, в’язнів, а також культурних «напівкровок».

Інші чинники, які вплинули на розвиток усного перекладу, це релігійне віросповідання і торгівля. Багато людей подорожувало до інших країн, щоби проповідувати свою релігію, навіть за наказом королів, наприклад, у ХІІІ столітті Людовик ІХ послав Вільгельма з Рубрик до Азії, щоб він проповідував там християнство. Але навіть у VII i VIII столітті, коли араби вирушали до Західної Африки з метою торгівлі заодно поширювали свою віру і мову.

Наступним важливим кроком у розвитку усного перекладу були роки географічних відкриттів, коли багато експедицій вирушило на зустріч з новими територіями і новими культурами. Не було можливості, щоб не зіткнутися з різними культурами, а відповідно – з різними мовами. Дивовижним є те, що люди із завойованих культурних територій, з яких походили усні перекладачі, часто дивилися на остатніх як на зрадників, тоді як вони перекладали з власної волі і коли були до цього змушені. Дослідники натомість дуже цінували допомогу, тому що перекладачі не раз допомагали укладати пакти, що без їхньої допомоги не відбулися б.

Статтю опрацьовано на основі «Коротка історія перекладу» Олджерді Фурманек і Хайді Ахенбах («A Brief History of Interpreting»Olgierdy Furmanek i Heidi Achenbach).

Львів, 10.01.2017 р.