Nasz dział w ramach języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego, wykonuje:

 • tłumaczenia pisemne: uwierzytelnione (przysięgłe) i zwykłe:
  • ekonomiczne, prawne, prawnicze (opinie prawne, wyroki, pozwy, pełnomocnictwa, dokumenty spadkowe, akty prawne, pisma sądowe, dokumenty bankowe, rachunki, faktury, deklaracje podatkowe, podania i wnioski, dokumenty ubezpieczeniowe, książeczki pracy, zaświadczenia o statusie rezydenta podatkowego, oświadczenia o nieprzebywaniu w związku małżeńskim, zaświadczenia o dochodach, oświadczenia o wydaniu zgody na wyjazd dziecka za granicę, wnioski o nabycie spadku, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy małżeńskie, upoważnienia, umowy darowizny, umowy dożywocia, wnioski o nadanie i zaświadczenia o nadaniu NIP itp.);
  • medyczne (zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, dokumentacja dotycząca nostryfikacji dyplomów lekarskich, plany studiów medycznych, akty zgonu z opisami przyczyny śmierci, dokumentacja medyczna, karty szpitalne, opisy leków, karty szczepień, karty informacyjne itp.);
  • dokumenty powiązane z edukacją (dyplomy licencjackie, dyplomy magisterskie, dyplomy doktorskie, certyfikaty, suplementy, załączniki do dyplomów, świadectwa szkolne, indeksy, tabele osiągnięć szkolnych, plany studiów, dokumentacja nostryfikacyjna, podania na studia itp.);
  • dokumenty urzędowe (wykonywane „na miejscu”) (akty stanu cywilnego, dokumenty metrykalne, dokumenty samochodowe i motocyklowe, legitymacje emeryta-rencisty, dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i karty egzaminacyjne, zaświadczenia o grupie inwalidzkiej, zaświadczenia o zameldowaniu, potwierdzenia nadania NIP, zaświadczenia o pobieraniu emerytury itp.);
  • inne (podania i odpowiedzi z archiwum państwowego, testamenty, artykuły naukowe i publicystyczne, życiorysy, prace magisterskie i doktorskie i strony internetowe itp.);
 • tłumaczenia ustne (w tym wyjazdowe);
  podczas czynności notarialnych, ceremonii ślubnych, składania zapewnień przedślubnych, składania dokumentów oraz przesłuchań w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, egzaminów, szkoleń, konferencji, przemówień, targów i wystaw, asysta tłumaczeniowa w Polsce i krajach byłego ZSRR;
 • poświadczanie tłumaczeń (sporządzonych przez inne osoby);
 • sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym;
 • sporządzanie tekstów w języku docelowym na podstawie planu (wskazówek klienta);
 • korekta tekstów (zawsze dokonywana przez native speakera języka dokumentu),
 • asysta w polskich i zagranicznych urzędach.