24.06.2015

Artykuł opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronie stowarzyszenia TEPIS.

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych „TEPIS” powstało w 1990 roku – w roku 2015 przypada 25-lecie jego działalności. Obecna nazwa organizacji to „Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”, w skrócie „PT TEPIS”. Jednym z celów Towarzystwa jest pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu oraz pielęgnowanie języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Organizacja stawia sobie za cel także ochronę praw autorskich tłumaczy, opiniowanie jakości tłumaczenia, a także reprezentowanie interesów tłumaczy wobec organów władzy.

Towarzystwo realizuje swe cele w szczególności poprzez organizowanie spotkań warsztatowych w ramach doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Repetytoria dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Laboratoria oraz Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego i Sądowego). Organizacja zajmuje się również opracowywaniem i wydawaniem glosariuszy, słowników specjalistycznych, zbiorów tekstów źródłowych, prac z zakresu teorii przekładu i wszelkich materiałów pomocnych w wykonywaniu zawodu tłumacza.

PT TEPIS działa w siedmiu kołach regionalnych w Białymstoku, Bytomiu, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Żarach. Zrzesza najbardziej ambitnych i aktywnych zawodowo tłumaczy przysięgłych. Członkami organizacji mogą zostać również cudzoziemcy zamieszkali poza terytorium RP. Obecnie PT TEPIS liczy około 800 członków.