06.07.2015

Cz. 3 Stowarzyszenia tłumaczy w Polsce – STL

Artykuł opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronie STL

Stowarzyszenie tłumaczy literatury (STL) zrzesza głównie tłumaczy literatury obcej na język polski, ale o członkostwo mogą się ubiegać także inne osoby, które zajmują się tłumaczeniami literackimi, niezależnie od języka wyjściowego i docelowego. Do Stowarzyszenia należą głównie tłumacze literatury pięknej, ale także eseistyki, literatury faktu oraz utworów audiowizualnych.

O członkostwo zwyczajne wystąpić może każdy, kto ma dorobek w postaci przekładów literackich, a w szczególności: – tłumacz przynajmniej dwóch ogłoszonych drukiem w profesjonalnym wydawnictwie samodzielnych pozycji w postaci wartościowego tłumaczenia z dziedziny prozy, poezji, eseistyki, literatury faktu, literatury naukowej lub popularnonaukowej, dramaturgii itp., lub dwóch wystawionych na zawodowej scenie, zrealizowanych w radiu albo telewizji pełnospektaklowych sztuk teatralnych (słuchowisk, scenariuszy), – współtłumacz przynajmniej trzech opublikowanych jak wyżej dzieł literackich, – autor lub współautor szeregu tłumaczeń literackich opublikowanych w różnego rodzaju antologiach, zbiorach, czasopismach papierowych i internetowych, a także ogłoszonych lub zrealizowanych w różnych mediach, które to przekłady łącznie stanowią pod względem objętości i jakości znaczące dokonanie artystyczne.

Do statutowych celów Stowarzyszenia należy aktywizowanie i integrowanie środowiska tłumaczy literackich, ochrona ich interesów i wspomaganie rozwoju, ale również szersze działania na rzecz promocji literatury, czytelnictwa, kultury wydawniczej i dbałości o polszczyznę, a także na rzecz współpracy instytucji kultury związanych z literaturą.

Stowarzyszenie gromadzi wiedzę na temat sytuacji tłumaczy literackich w Polsce, działa na rzecz zwiększenia widoczności tłumaczy, rekomenduje zasłużonych tłumaczy do odznaczeń państwowych, patronuje licznym publikacjom literackim i przekładoznawczym. Jest współorganizatorem konferencji, studiów podyplomowych, warsztatów i szkoleń.

Warto nadmienić, że Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz ochrony praw autorskich tłumaczy, prowadzi również dział „Interwencje”, który można znaleźć na stronie internetowej STL.

Źródło: http://stl.org.pl/