TEPIS

Стаття опрацьована на підставі інформації, представленої на інтернет-сторінці

Польського товариства присяжних і спеціалізованих перекладачів «ТEPIS».

Польське товариство економічних, юридичних і судових перекладачів «ТEPIS»

було створене в 1990 році, та тепер, у 2015 році, відзначає 25-ту річницю своєї

діяльності. На сьогодні організація називається «Польське товариство

присяжних і спеціалізованих перекладачів «ТEPIS» (абревіатура – «PT ТEPIS»).

Цілями Товариства є поглиблення і поширення знань у сфері мистецтва

перекладу, турбота про стан польської мови та присвячення особливої уваги

потребам присяжних і спеціалізованих перекладачів. Також Організація ставить

собі за мету охорону авторських прав перекладачів, оцінювання якості перекладу,

у тому числі завіреного (т. зв. присяжний), а також представлення інтересів

перекладачів перед органами влади.

Товариство реалізує свої цілі зокрема шляхом організації навчальних

практичних занять в рамках професійного вдосконалення присяжних і

спеціалізованих перекладачів (практичні заняття з юридичного і

спеціалізованого перекладу, репетиторство для присяжних і спеціалізованих

перекладачів, Міжнародний форум судового і юридичного перекладу). Організація

займається також опрацюванням і виданням глосаріїв, спеціалізованих

словників, збірок першоджерельних текстів, робіт на тему теорії перекладу і

різноманітних допоміжних матеріалів, які можуть стати перекладачеві у

нагоді.

«PT ТEPIS» здійснює свою діяльність у сімох регіональних колах: Білосток, Битом,

Краків, Люблін, Щецин, Вроцлав і Жари. Товариство об’єднує найбільш амбітних і

активних присяжних перекладачів. Членами організації також можуть стати

іноземці, які проживають за межами Республіки Польща. На сьогодні до складу

«PT ТEPIS» входить 800 членів.

Podziel się ze znajomymi na Facebooku
Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background