• Tłumaczenie konferencji teoria

  Artykuł został opracowany na podstawie „Warunków pracy i zasad wynagradzania tłumaczy konferencyjnych” dostępnych na stronie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Dokument opracowany na podstawie wytycznych i dokumentów Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich...

  Czytaj więcej

 • Karta Tłumacza FIT

  Artykuł został opracowany w oparciu o tekst Karty Tłumacza FIT dostępnej na stronie internetowej TEPIS.

  Tłumaczenie, jako działalność intelektualna, której przedmiotem jest przekładanie tekstów z jednego języka...

  Czytaj więcej

 • Karta Tłumacza Polskiego

  Karta tłumacza polskiego jest dokumentem uchwalonym na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich 9 października 1993r. zgodnie z wytycznymi uczestników III Zjazdu Delegatów STP, zmienionym 18 czerwca 2005r....

  Czytaj więcej

 • BST

  Artykuł opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronie BST.

  Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy (BST) działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

  Celem...

  Czytaj więcej

 • STL

  Cz. 3 Stowarzyszenia tłumaczy w Polsce – STL

  Artykuł opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronie STL

  Stowarzyszenie tłumaczy literatury (STL) zrzesza głównie tłumaczy literatury obcej...

  Czytaj więcej

 • STP

  Cz. 2 Stowarzyszenia tłumaczy w Polsce – STP

  Artykuł opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronie STP.

   

  Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jest zawodowym stowarzyszeniem twórców, zrzeszającym tłumaczy na zasadzie dobrowolności. Celem STP jest...

  Czytaj więcej

 • TEPIS

  Artykuł opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronie stowarzyszenia TEPIS.

  Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych „TEPIS” powstało w 1990 roku – w roku 2015 przypada...

  Czytaj więcej

Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background