Якість перекладу і чинники, які її формують

На початку статті подумаймо, що таке якість? Найчастіше її визначають як ступінь, в якому послуга чи продукт задовольняють потреби, вимоги, очікування, а також інструкції клієнтів. У сфері перекладів поняття якості також знаходить застосування, бо готові переклади повинні відповідати нормам, таким як конвенціональне очікування щодо правильності перекладу. Завдяки їм ми можемо відносно оцінювати якість перекладу.

Однак варто зауважити, що Клієнти можуть виражати інші очікування щодо якості перекладу. Звідси появився загальний, поступовий поділ, що стосується якості перекладів:

1) робочий (draft quality);

2) який не вимагає коректування (deliverable quality);

3) який можна друкувати (publishable quality).

Клієнту належить рішення, якої якості він хоче переклад, бо в залежності від її категорії, нараховуються різні ставки. Переклад, який можна друкувати, це переклад найвищої якості, за який зазвичай треба платити найбільше, оскільки такий текст вимагає додаткових коректувань.

Чинники, що впливають на якість перекладу

Поділ на різні категорії якості перекладів виникає більшою мірою з фінансових причин. Як ми вже згадали, найвища якість є найдорожчою з огляду на додаткову кількість роботи. Так само, звісно, на якість впливає термін, за який треба виконати переклад. Бюро перекладів пропонують такі способи виконання перекладу: звичайний, терміновий, супертерміновий і суперекспресний, а детальні терміни і ставки залежать від окремих бюро.

Переклади, які виконують особливо в двох останніх способах, є великим навантаженням для перекладача, який під тиском часу, виконує переклад навіть 15 сторінок в день. Незважаючи на те, що клієнт зосереджується в основному на часовому чиннику, у випадку суперекспресного способу, кількість перекладених сторінок не повинна вона бути вища, ніж норма. Але це перекладач несе відповідальність за вказаний термін і оцінку власних можливосте

Наслідки низької якості перекладів

У випадку незавіреного перекладу, наслідки для перекладача, замовника або особи, якої переклад стосується, відповідальність не буде така серйозна, як у випадку перекладу завіреного (так званого «присяжного»). Однак Клієнт може понести фінансові втрати (наприклад, не укладення договору чи не розірвання договору вчасно), наслідки можуть навіть вплинути на його майбутнє, особливо коли переклад є частиною комунікацію про справедливість.

Натомість перекладач несе цивільно-правову відповідальність, а фінансові наслідки можуть стосуватися відмови оплачувати або частково оплачувати замовлення. Перекладач так само несе професійну відповідальність, а тому, коли виконує свої обов’язки неретельно, може отримати такі наслідки: попередження, догана, тимчасове припинення роботи в правах щодо виконання професії або взагалі її втрата, а також кримінальна відповідальність.

Як можна зауважити, забезпечення відповідної якості – це невід’ємний елемент роботи перекладача, а особливо присяжного перекладача. У наступній статті ми опишемо загальноєвропейську норму, яка регулює якість перекладацьких послуг, бо англійська приказка

Qualitypricedeadline – pick any two не має, на жаль, застосування на практиці.

Стаття була опрацьована на підставі «Якісь перекладу правового і юридичного у світлі європейської норми PN-EN 15038, а також гіпотези трансляторійних універсалій” Л. Біель.

Жешув, 27.01.2017 р.

Podziel się ze znajomymi na Facebooku
Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background